• Fri frakt över 500 kr
  • Leveranstid 1-3 dagar
  • 30 dagars öppet köp

Integritetspolicy Kalaskungen

Integritetspolicy för Kalaskungen.com

Kalaskungen.com drivs av W&G Handel AB, org. nr 556966-3494, Långedalsvägen 40 C, 455 32 Munkedal, Sverige. W&G Handel AB behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag, inklusive EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses W&G Handel AB.

1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, som vi samlar in från dig och som vi får om dig från tredje part.

Personuppgifter som du lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter när du genomför ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, använder tjänsterna på vår sajt, våra sociala medier eller tar i anspråk dina rättigheter enligt konsumentlagstiftningen. Personuppgifter som du lämnar till oss och som vi behandlar kan t.ex. vara ditt namn, personnummer, adress, e-postadress samt mobil- och telefonnummer.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi samlar in uppgifter från dig vid följande tillfällen:

  • När du genomför ett köp hos oss
  • När du kontaktar oss
  • När du använder vår sajt eller våra sociala medier (Facebook, Instagram).


Information som då samlas in är kunduppgifter, ditt namn, födelsedatum, kön, kontaktuppgifter, IP-adress, operativsystem, information om den hård- och mjukvara du använder, webbläsarinställningar, tidzon, data som samlats in från cookies, information om dina surfvanor (som t.ex dina intressen, vilka sidor och sociala nätverk du besöker hos oss, sessionstid, vilken geografisk plats du befinner dig på, vilka externa sidor du har besökt tidigare samt information om din övriga användning av våra tjänster och produkter, ordernummer, sök- och köphistorik, vilka varor du tittat på eller lagt i varukorgen hos oss samt din aktivitet på våra sociala nätverk och på vår sajt. Insamlingen sker via Google Analytics 4 och Meta business manager.

Personuppgifter om dig som vi får från tredje part

Vi kan komma att ta emot e-post och annan korrespondens som innehåller personuppgifter om tredje parter, därför behandlar W&G Handel sådana personuppgifter. Om så krävs kommer vi att informera dig som tredje part om behandlingen.

 

2.VARFÖR OCH ENLIGT VILKEN RÄTTSLIG GRUND BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

 

För administration av kundförhållande och kundservice

Vi behandlar personuppgifter som namn, adress, e-postadress, födelsedatum (år, månad, dag), mobil- och telefonnummer, köphistorik, ordernummer, betalningsinformation i syfte att ge dig god kundservice och för att administrera vårt kundförhållande med dig. Ditt fullständiga personnummer behandlas inte.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, alternativt vårt berättigade intresse att tillhandahålla god service i det fall du inte är kund hos oss. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet.

Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att leverera våra produkter till dig eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

För hantering av reklamationer, returer m.m.

I syfte att kunna ta hand om din eventuella begäran om att returnera produkter eller ta i anspråk dina rättigheter som konsument gentemot oss så behandlar vi personuppgifter som namn, mobil- och telefonnummer, e-postadress, adress och köphistorik.

 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt konsumentlagstiftningen.

 

För bokföring

Vi behandlar uppgifter om den transaktion som skett mellan dig och oss för bokföringsändamål. Vi behandlar då uppgifter som namn, adress, mobil- och telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om köpet,

 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss.

 

För marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter från dig för att kunna skicka nyhetsbrev och kampanjerbjudanden samt påminnelser om varor som är kvar i din varukorg till dig via e-post. Vi behandlar då uppgifter som namn, ordernummer, e-postadress, din köphistorik, din aktivitet på våra sidor, data som samlats in från cookies och uppgifter om din användning av sociala medier.

 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter när vi skickar nyhetsbrev till dig är ditt samtycke som vi antingen inhämtar i samband med att du registrerar dig som nyhetsbrevsprenumerant hos W&G Handel eller i samband med ditt köp av produkt(er) ur vårt sortiment. Du lämnar ditt samtycke genom att aktivt kryssa i en eller flera kryssrutor på vår sajt. Du kan på samma sätt återkalla ditt samtycke genom att kryssa ur kryssrutorna på vår sajt.

 

3. TILL VEM LÄMNAR VI VIDARE DINA PERSONUPPGIFTER OCH VAR BEHANDLAR VI DEM GEOGRAFISKT?

 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Exempel på tredje parter till vilka vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter är:

 

  • Speditörer i samband med leverans av varor.
  • Samarbetspartners för marknadsföring av våra produkter.

 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners och tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy och våra instruktioner. Exempel är Klarna Bank AB.

 

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter som kräver att vi lämnar ut sådana personuppgifter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter för att tillåta en fusion, ett förvärv eller en försäljning av alla, eller delar av, W&G Handels tillgångar.

 

Vi behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett likvärdigt sätt som om de hade behandlats inom EU/EES genom standardavtalsklausuler som vi har ingått med dessa aktörer eller andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

En kopia på standardavtalsklausulerna hittar du här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

 

 

4. HUR LÄNGE BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi behandlar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna lämnades eller samlades in. Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta kan innebära att en uppgift som har tagits bort ur ett system för att den inte längre är nödvändig för det ändamålet, kan finnas kvar i ett annat system för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

 

De personuppgifter som vi behandlar för kundservice och för att administrera ditt kundförhållande behandlas under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig eller så länge vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna.

 

De personuppgifter som vi behandlar för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid som vi enligt lag har dessa rättsliga förpliktelser.

 

Personuppgifter som vi behandlar för bokföringsändamål behandlas i sju år i enlighet med gällande bokföringslagstiftning. Dina personuppgifter kan komma att sparas längre än vad som meddelats ovan om det behövs för att följa lagkrav, förordning eller myndighetsbeslut.

 

5. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

När vi behandlar dina personuppgifter har du enligt lag vissa rättigheter. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor som närmare anges i lag (EU:s dataskyddsförordning).

 

Du har rätt till information, tillgång, rättelse, radering, begränsning m.m.

Du har rätt att, utan kostnad, skriftligen begära att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan när som helst begära rättelser av felaktiga uppgifter, be oss radera de personuppgifter vi har registrerade om dig samt begära att vi ger dig en kopia av dina personuppgifter.

 

Du kan också ha rätt att begära att behandlingen dina personuppgifter begränsas. Rätt till begränsning kan du exempelvis ha om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter eller om du har begärt rättelse och du vill begränsa vår användning under tiden vi kontrollerar om personuppgifterna är korrekta.

 

Du har rätt till dataportabilitet

Du kan ha rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Du har rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring eller profilering för sådana ändamål. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för detta/dessa ändamål ber vi dig att meddela oss det genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som anges nedan, se punkt 6. Vi kommer då att upphöra med behandling av dina personuppgifter för detta/dessa ändamål. Vi kommer också att ta bort personuppgifterna, under förutsättning att vi inte behöver fortsätta behandla dem för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

 

Du har rätt att lämna in klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter kan du kontakta oss på våra kontaktuppgifter enligt punkt 6 nedan. Du har även rätt att lämna in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till:

 

Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114 104 20 Stockholm imy@imy.se

 

Om ditt klagomål endast relaterar till ett företag i annat medlemsland i EU har du rätt att lämna in ditt klagomål till berörd datamyndighet i detta land. Här är en lista över datamyndigheter i andra länder: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

 

6. HUR KAN DU KONTAKTA OSS?

Du kan kontakta oss via e-post: kundtjanst@kalaskungen.com

Eller via brev: W&G Handel AB, Långedalsvägen 40 C, 455 32 Munkedal, Sverige